Tadeusz Reimus
Tadeusz Reimus / Coach PCC / Trener / Konsultant
"Przeżyją ci, którzy mają najwięcej możliwości wyboru"
+48 880 600 186
Forum ul. M. Konopnickiej 28 30-302 Kraków
Reimus Coaching / Training Uniwersytet Jagielloński Instytut Psychologii

Uniwersytet Jagielloński Instytut Psychologii. subtitle

magister psychologii, magister filozofii