Tadeusz Reimus
Tadeusz Reimus / Coach PCC / Trener / Konsultant
"Przeżyją ci, którzy mają najwięcej możliwości wyboru"
+48 880 600 186
Forum ul. M. Konopnickiej 28 30-302 Kraków

Tadeusz Reimus

Jestem akredytowanym coachem International Coach Federation na poziomie  PCC (Proffesional Certified Coach); z wykształcenia i powołania psycholog.

Od 13 lat wprowadzam zmiany w zespołach i organizacjach. Moje doświadczenie zawodowe to 9000 godzin przeprowadzonych szkoleń, 2500 godzin konsultacji i ponad 1500 godzin akredytowanych coachingów. Bywam wykładowcą akademickim, autorem strategicznych dokumentów, facylitatorem. Przez cztery lata zarządzałem kilkudziesięcioosobowym zespołem trenerów i konsultantów realizujących potężne projekty HRowe dla biznesu i sektora rządowego.

Jestem bardziej pragmatykiem niż idealistą,  wolę sedno od oprawy i treść od formy; drogę dojścia przedkładam nad cel. Częściej bywam wstrząśnięty niż zmieszany. Zyskuję przy bliższym poznaniu.

DOŚWIADCZENIE

właściciel, trener, coach, konsultant

pomysłodawca, prezes Rady Nadzorczej

trener, coach, konsultant

trener, superwizor

2001-2004

Szpital im. dr. J. Babińskiego, Kraków

EDUKACJA

Szkoła coachingu psychodynamiczno – systemowego

The Art And Science of Coaching – szkoła coachów zakończona

egzaminem na poziomie PCC (Proffesional Certified Coach)

magister psychologii, magister filozofii