Tadeusz Reimus
Tadeusz Reimus / Coach PCC / Trener / Konsultant
"Przeżyją ci, którzy mają najwięcej możliwości wyboru"
+48 880 600 186
Forum ul. M. Konopnickiej 28 30-302 Kraków
Reimus Coaching / Training 10 różnic między coachingiem a psychoterapią

10 różnic między coachingiem a psychoterapią

Psychoterapia to postęp w leczeniu zaburzeń i uciążliwych dla pacjenta objawów chorobowych. Jednocześnie obserwuje się olbrzymi wzrost zainteresowania coachingiem, który skupia się na potencjale i efektywności w codziennym życiu. Obydwie dziedziny są domenami „pomocy”, akcentują zmianę i opierają się o relacje ze specjalistą. I chociaż istnieje wiele elementów wspólnych, to rzadko kiedy psychoterapeuta będzie stawiał w centrum leczenia potrzebę pacjenta, od której często zaczyna się proces terapii: „Doktorze, chcę być po prostu szczęśliwy”… W dużym uproszczeniu – terapia jest przejściem z dysfunkcji do normy, coaching natomiast przejściem z normy do skuteczności (w życiu, w pracy, w związku). Moim zdaniem to podstawowa różnica.

Gdy poszperałem w literaturze wyszło mi takie zestawienie:

Psychoterapia

Coaching

Leczy zaburzenia

Nastawiona na przepracowanie trudności

Terapeuta to ekspert

Akcentuje przeszłość

Eksploruje emocje

Nacisk na relacje

Nastawienie korekcyjne dla objawów i dysfunkcji

Może być finansowana przez zewnętrzne podmioty

Może trwać latami, zwykle perspektywa jest długoterminowa

Perspektywa choroby i deficytu

Nie diagnozuje ani nie leczy zaburzeń

Nastawiony na szukanie możliwości

Coach i klient to partnerzy

Akcentuje przyszłość

Eksploruje rozwiązania i cele

Nacisk na jednostkę

Nastawienie na doskonalenie dla poczucia pełni życia

Płatny indywidualnie

Perspektywa krótkoterminowa (jeden proces 8-10 spotkań)

Perspektywa zdrowia i potencjału

Opracowane własne na podstawie: Reidenberg (2010) Annals of the American Psychotherapy Association

Coach rozumie, że samo „szczęście”, tak bardzo chciane przez pacjenta w psychoterapii, napotyka różnego rodzaju przeszkody. To pewien paradoks: często szkodliwa jest nadmierna koncentracja na tym dążeniu, ponieważ w praktyce im bardziej staramy się być szczęśliwi tym mniej szczęśliwi faktycznie jesteśmy. Lepiej dążyć do dobrostanu albo pełni życia – są to bogatsze, bardziej złożone, wielowymiarowe i „zdrowe” dążenia, bo otwierają przestrzeń dla wielu rzeczy, których możemy pragnąć ze względu na nie same, jak na przykład zaangażowanie w dające poczucie sensu działania.

Powyższe jest ważne w profesjonalnym coachingu, który nie zadowala się banałami i opiera się na głębokim rozumieniu mechanizmów psychicznych. Nie wystarczy przecież stosowanie się do „dobrych rad” znalezionych w podręcznikach samopomocy. Wszyscy to znamy: „myśl pozytywnie a rzeczy same się zmienią”, „żyj tu i teraz”, „tyle z życia masz ile dasz”, „zażywaj aromaterapii przynajmniej raz w tygodniu”… Tym radom brakuje naukowego tła, konkretności, kontekstu i zrozumienia sytuacji/ potencjału klienta.

Takie „mantry” (często sprzedawane pod hasłem coachingu) budują mylne przekonanie, że cokolwiek a jednocześnie wszystko jest możliwe, że wystarczy wziąć „gadającą pigułkę” i wytrzymać dyskomfort i już można uśmiechać się szeroko i mieć „szczęśliwe” życie. Tendencja do uproszczenia wewnętrznego świata klienta może przynieść krótkotrwałą ulgę, natomiast wobec braku długotrwałej zmiany, pozostawia zdezorientowanie i rozczarowanie. Dlatego zarówno w psychoterapii jak i w coachingu ważne jest postępowanie zgodnie z zasadami roli i certyfikacja specjalisty.

Coaching może wspierać terapię – specyficzne wskazania, w których jest przydatny i którego efektywność potwierdzają badania naukowe to:

→ ADHD

→ Prokrastynacja (odwlekanie)

→ Kariera i zmiana roli zawodowej

→ Redukcja poziomu stresu

→ Osiągnięcie adekwatnego balansu między życiem prywatnym a zawodowym

→ Nabycie nowych kompetencji

→ Pełnienie roli przywódczej (tzw. executive coaching)

→ Rozwój osobisty

→ Poczucie bezsensu, pustki przy jednoczesnym dobrym funkcjonowaniu społecznym

Na ten temat miałem wystąpienie na konferencji Profectus. Prezentację uwolniłem to Public Domain i można ją zobaczyć tutaj

Leave a Reply